Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personel alacak

“Halk elinde küçükbaş (karayaka

“Halk elinde küçükbaş (karayaka koyunu) ıslah projesi” kapsamında teknik eleman alımı yapılacak.

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde Giresun’da uygulanmakta olan Halk Elinde Küçükbaş (Karayaka Koyunu) Islah Projesi’nde yıllık sözleşme ile çalıştırılmak üzere 1 (bir) personel alacak.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Giresun İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği’nde istihdam edilecek teknik personelde aranacak şartlar ve başvuruda istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir:

PROJE TEKNİK ELEMANI OLARAK İSTİHDAM EDİLECEKLERDE ARANACAK ŞARTLAR:

 1. a) T.C. Vatandaşı olması
 2. b) Türkiye’de bulunan üniversiteler ile bunlara denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversitelerin ziraat fakültesi hayvansal üretim/zootekni bölümü, veteriner fakülteleri, meslek yüksekokullarının hayvancılık bölümleri ile veteriner sağlık teknikerliği mezunu, veteriner sağlık/ziraat teknisyeni (Hayvancılık Alanı) mezunu veya yüksek lisansını zootekni bölümünde yapmış olması,
 3. c) Askerlikle ilişkisinin bulunmaması veya en az 12 (on iki) ay tecilli olması,
 4. d) Arazi çalışmalarını yürütmeye engel halinin bulunmaması,

e)Hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, rüşvet, irtikap, zimmet, özel belgede sahtecilik, resmi evrakta sahtecilik, parada sahtecilik, kıymetli damgada sahtecilik, mühürde sahtecilik ve hileli iflas suçlarından hüküm giymemiş olması,

 1. f) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması (projede kullanabileceği bir araca sahip olması tercih sebebidir),
 2. g) Projenin yürütüleceği il veya ilçede ikamet etmesi tercih sebebidir.

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER:

 1. a) Müracaat dilekçesi,
 2. b) Diploma veya çıkış belgesinin tasdikli sureti,
 3. c) Nüfus Cüzdan fotokopisi,

ç) Askerlikle ilgili durumunu gösterir belge,

 1. d) İkametgâh belgesi,
 2. e) Sürücü belgesi,
 3. f) Özgeçmiş, varsa yüksek lisans, doktora mezuniyet belgesinin tasdikli sureti,
 4. g) Sabıka kaydı belgesi,
 5. h) Sağlık raporu.

MÜRACAAT YERİ VE ZAMANI:

Müracaatların 31.03.2023 Cuma günü mesai bitimine kadar Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan müracaat kabul bürosuna (Hayvancılık Destekleme Birimi) şahsen yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Mülakat sınavı Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde yapılacaktır. Mülakat sınavı tarihi ve saati müracaatların bitiminden sonra belirlenecektir.

DEĞERLENDİRME VE SEÇİM

Müracaatlar üzerinde İl Müdürlüğü tarafından ön incelemeler yapılır. Şartları taşımayan adaylar sınava çağrılmaz. Şartları taşıyan adayların dosyaları proje yürütme kurulu tarafından mülakat öncesi yeniden değerlendirilir ve gerekli şartları taşıyan adaylar mülakat sınavına alınır. Aday sayısı 10 (on) ve daha fazla kişiyi geçmesi durumunda yazılı sınav yapılabilir. Yazılı sınav yapılması durumunda sınav sonucu ilk beş (5) kişi arasına giren adaylar sözlü sınava alınır.  Bir asil ve bir yedek Proje Teknik Elemanı (PTE) belirlenir. Kararlar salt çoğunluk ile alınır. Eşitlik halinde kurul başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır.

SÖZLEŞME

Asil olarak belirlenen Proje Teknik Elemanı’na, yetiştirici temsilcisi yönetimince sözleşme yapılmak üzere davet mektubu gönderilir. Tebligat tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde PTE ile sözleşme imzalanır. Tebligat yapılan asil Proje Teknik Elemanı 15 (on beş) gün içerisinde davete icabet etmez ise, yedek adaya tebligat yapılarak sözleşmeye davet edilir. Tebligat elden imza karşılığında da yapılabilir. Yetiştirici temsilcisi ve Proje Teknik Elemanı arasında imzalanacak olan ek-2’de yer alan sözleşme, Proje Lideri’nin uygun görüşü ile İl Müdürlüğüne teslim edilir. İl Müdürlüğünce mevzuata uygunluk kontrolü yapılan sözleşme, onaylanmak üzere üst yazı ile TAGEM’e gönderilir. Proje Teknik Elemanı’nın görev, yetki ve sorumlulukları sözleşmede ayrıntılı olarak belirlenir” ifadelerine yer verildi.