Giresunsor’un kongresi 1 Haziranda

Giresunsor’un kongresi 1 Haziranda

GZT Gi­re­suns­por ligin bit­me­si­ne bir hafta kala Ola­ğan Genel Kurul ka­ra­rı aldı.
Ku­lüp­ten ya­pı­lan açık­la­ma­da; “Ola­ğan Genel Ku­ru­lu­muz üye­lik öden­ti­le­ri ya­pı­la­rak genel ku­ru­la ka­tı­lım hakkı ka­za­nan üye­ler ile 1 Ha­zi­ran 2022 ta­ri­hin­de saat : 12.00’de Aksu’daki kulüp te­sis­lerin­de ya­pı­la­ca­kır. Ço­ğun­luk sağ­la­na­ma­dı­ğı tak­dir­de 2. top­lan­tı 8 Ha­zi­ran 2022 ta­ri­hin­de aynı yer ve sa­at­te ya­pı­la­cak­tır. Tüm üye­le­ri­mi­ze du­yu­ru­lur” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM