Babalık Davası Nedir?

Babalık Davası Nedir?

Evlilik dışı doğan çocuk ile baba arasında soy bağının kurulabilmesi için babanın çocuğu tanıması veya babalık davası açılması gerekir. Babalık davası, evlilik dışı doğan çocuğun baba olarak tanınmaması durumunda ortaya çıkan, evlilik dışı doğan çocuk ile baba arasında soy bağının tesis edildiği mahkeme kararı ile açılan davadır.

Babalık davasının, babalıkla ilişkilendirilen bir tür nüfus kaydının düzeltilmesi davası niteliğinde olduğu söylenebilir. Bu bir babalık davası olduğundan, 284. vd. Türk Medeni Kanunu maddeleri uyarınca bazı özel hükümler içermektedir. Bu nedenle teknik hususlar dikkate alınmalı ve zaman kaybı yaşanmaması için işlem azami titizlikle yürütülmelidir.

Babalık Davası Nasıl Açılır?

Babalık iddiası, bazen vatandaşlar için bir anlam ifade etmeyen belirli koşullara tabidir. Bu şartlar, başta medeni hukuk ve Roma hukuku olmak üzere hukuk eğitimi almamış kişiler için mantığa aykırı görünse de ilk duyulduğunda babalık ve nesep tayini konusunda Roma hukukuna dayalı hukuki muhakemeye tabi tutulmaktadır. Bu nedenle babalık davası açılabilmesi için öncelikle aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir.

Babalık kurmak için dava açma koşulları:

  • Çocuk ile herhangi bir kişi arasında hukuki statü bakımından baba-oğul ilişkisi oluşturan babalık ilişkisinin bulunmadığı,
  • Çocuk ile biyolojik baba dışında herhangi biri arasında soybağı ilişkisi varsa, bu önceden var olan babalık, babalığın reddi(soybağının reddi) davası açılarak mahkeme tarafından bozulmuşsa,
  • Babalık davası açmak isteyen taraf, durumu savcılığa ve Hazine’ye bildirilmeli,
  • Babalık davası anne tarafından açılmışsa vasiye, vasi tarafından açılmışsa anneye tebligat gönderilmeli,

Babalık davası, yetkili ve görevli bir mahkemeye açılması gereken bir dilekçe ile açılır. Bu dava hem usuli hem de maddi açıdan oldukça teknik detaylar içerdiğinden hak ve zaman kaybetmemek adına bu alanda Ankara avukat  ile görüşüp hukuki desteği ile davayı açmanızı tavsiye ederiz.

Babalık Davasını Kimler Açabilir?

Türk Medeni Kanunu`nun 301. maddesinin birinci fıkrasının açık hükmüne göre babalık davası ancak ana veya çocuk tarafından açılabilir. Babanın çocuğunu kabul etmeyi reddetmesi durumunda ana veya çocuk tarafından açılacak babalık davası söz konusu olduğundan, babalık davası açma hakkı anne ve çocuğa tanınmıştır. Ancak unutulmamalıdır ki, babalık ilişkisinde olduğu gibi başka bir erkek ile çocuk arasında babalık ilişkisi varsa, çocuğun biyolojik babası olarak tanınması söz konusu değildir; Bu durumda, önce babalıktan feragat edilmelidir.

Babalık Davasında Hak Düşürücü Süre ve Zamanaşımı

Babalık davasında zamanaşımı yoktur, ancak bir hak düşürücü süre vardır. Anne için hak düşürücü süre süresi çocuğun doğum tarihinden itibaren 1 yıldır. Ancak, çocuk ile başka bir erkek arasında daha önce herhangi bir nedenle babalık kurulmuşsa, bu bir yıllık süre, çocuk ile kayıtlı baba arasındaki babalığın sona erdiği andan itibaren işlemeye başlar. Bu bir yıllık sürenin sonunda ancak geçerli sebeplerin varlığı halinde dava açılabilir. Davanın bu süreden sonra açılması halinde, gecikme sebebinin anne tarafından belirtilmesi ve gecikme sebebinin ortadan kalktığı tarihten itibaren 1 ay içinde dava açılması gerekir.

Kaynak: https://www.delilavukatlik.com

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM